Πατήστε  Ισότητα τριγώνων  για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις για το  3ο  Κεφ. της Γεωμετρίας της  Α΄ Λυκείου.