Πατήστε  Θεωρήματα Διχοτόμων  για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις για τη Γεωμετρία της  Β΄ Λυκείου.