Το σχολείο μας συμμετείχε από το 2012-2013 στο Πρόγραμμα Chemistry is All Around Network (Δίκτυο «Η Χημεία είναι Παντού»).

  Το πρόγραμμα χρηματοδοτείτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Υποπρόγραμμα Comenius  Πολυμερή Δίκτυα) και έχει ως στόχο την προώθηση της μάθησης της Χημείας με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

      Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην Ιστοσελίδα του δικτύου

         http://chemistrynetwork.pixel-online.org/index.php

Ράπτη Νίκη

Χημικός Μηχανικός