Πατήστε  Θεωρήματα Διαμέσων  για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις για τη Γεωμετρία της  Β΄Λυκείου (9ο κεφ.)