Πατήστε  Εξίσωση Ευθείας Νο 1β  για να δείτε τη σχετική εργασία στην εξίσωση ευθείας και στις ειδικές μορφές της. Μαθ/τικά κατ/νσης  Β΄ Λυκείου.