Πατήστε  Γενική μορφή εξίσωσης Ευθείας για να δείτε τη σχετική εργασία. Μαθ/τικά κατ/νσης Β΄ Λυκείου.