Πατήστε  Σχετικές Θέσεις κύκλου - ευθείας και κύκλων  για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις στη Γεωμετρία της  Α΄ Λυκείου (3ο κεφ.)