Πατήστε  Απόσταση σημείου από ευθεία για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις για το 2ο κεφ. τωμ Μαθ/τικών κατ/νσης της  Β΄ Λυκείου.