Πατήστε  Επανάληψη  Στατιστικής  γιο να δείτε τις σχετικές ασκήσεις του  2ου  κεφ.  για τα Μαθ/τικά γ.π. της  Γ΄ Λυκείου.