Πάτησε την λύση της εξίσωσης συνχ=1 και θα δεις την εργασία. Πιθανές απαντήσεις:

Α.χ=2κπ+π/2 ή χ=2κπ-π/2

Β.χ=2κπ+π ή χ=2κπ-π

Γ.χ=κπ+π/2 ή χ=κπ-π/2

Δ.χ=2κπ