Πατήστε  Διαίρεση Πολυωνύμων - Εξισώσεις - Ανισώσεις  για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις στο 4ο κεφ. της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου.