Πατήστε Μελέτη στην εξίσωση Κύκλου  για να δείτε την εργασία Νο 1β. Μαθ/τικά κατ/νσης Β΄Λυκείου.