Πολλές φορές στις παρτίδες βρισκόμαστε μπροστά στο δίλημμα : Να κάνουμε μια επιθετική ή μια αμυντική κίνηση.

Η απάντηση φυσικά είναι: μια κίνηση που είναι ταυτόχρονα και τα δύο. Στην παρτίδα που ακολουθεί ο Μαύρος ακολουθεί πιστά αυτόν τον κανόνα και παρα την πίεση που δέχεται έχει αποτελεσματική και θανατηφόρα επίθεση χάρις στο πίονι της f-κολώνας.