Το σχολείο μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Chemistry is All Around Network (Δίκτυο «Η Χημεία είναι Παντού»), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Υποπρόγραμμα Comenius ? Πολυμερή Δίκτυα) και έχει ως στόχο την προώθηση της μάθησης της Χημείας με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην Ιστοσελίδα του δικτύου : http://chemistrynetwork.pixel-online.org/index.php