Πατήστε ΕΔΩ για τη δύσκολη άσκηση. Όποιος λύσει αυτή απαλλάσεται απο την υποχρέωση να λύσει τρεις από τις κανονικές ασκήσεις του μαθήματος