Δείτε ΕΔΩ την άσκηση που αφορά το μάθημα της Διαδικασίας Επίλυσης Προβλημάτων