Πατήστε:  Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Αθροίσματος - Διαφοράς  για να δείτε το σχετικό ασκησιολόγιο για την Άλγεβρας της  Β΄Λυκείου.