Πατήστε Παραλληλόγραμμα και εφαρμογές τους στα τρίγωνα για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις. Γεωμετρία Α΄λυκείου.