ΟΡΑΣΗ - ΟΦΘΑΛΜΟΣ

Σχετικά βίντεο:

http://www.slideboom.com/presentations/746483/%CE%A6%CE%955%3A-%CE%A0%CE%A9%CE%A3-%CE%92%CE%9B%CE%95%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95

https://www.youtube.com/watch?v=GSWCq3gp68M

 

Σχετικές εικόνες:

Η δομή του ματιού: http://pontokomischool.blogspot.gr/2012/05/blog-post_3731.html