Πατήστε  Εξισώσεις - Ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές  για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις για την άλγεβρα Β΄Λυκείου.