Πατήστε  Δυνάμεις με ρητό εκθέτη  για να δείτε σχετικές ασκήσεις. Άλγεβρα Β΄λυκείου.