Πατήστε  Εκθετική συνάρτηση  για να δείτε σχετικές ασκήσεις γραφικών παραστάσεων. Άλγεβρα Β΄λυκείου.