Πατήστε  Εκθετικές Εξισώσεις - Ανισώσεις  για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις της άλγεβρας Β΄λυκείου.