Πατήστε η  Συνάρτηση Ολοκλήρωμα (σχόλια Θεωρίας)  για να δείτε τα σχετικά σχόλια και παραδείγματα. Μαθ/τικά κατ/νσης Γ΄λυκείου.