Πατήστε Συνάρτηση f(x) = αx + β,  για να δείτε σχετικές ασκήσεις για την άλγεβρα Α΄λυκείου.