Πατήστε Η συνάρτηση f(x) = αx + β (β΄μέρος),  για να δείτε σχετικές ασκήσεις με γραφικές παραστάσεις της  f. Άλγεβρα Α΄λυκείου.