Πατήστε Ορισμένο Ολοκλήρωμα - Φυλ. Νο 14β,  για να δείτε σχετικές ασκήσεις για τα μαθ/τικά κατ/νσης της Γ΄λυκείου.