Πατήστε  Μήκος κύκλου - Μήκος τόξου  για να δείτε σχετικές ασκήσεις της γεωμετρίας Β΄λυκείου.