Πατήστε  Ασκήσεις Επανάληψης - Κανονικά Πολύγωνα - Μέτρηση Κύκλου (11ο κεφ.)  για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις. Γεωμετρία Β΄λυκείου.