Πατήστε Παραβολή ,  για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις της 2ης εργασίας του 3ου κεφ. των μαθ/τικών κατ/νσης β΄λυκείου.