Πατήστε  Έλλειψη - Υπερβολή , για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις της 3ης εργασίας των μαθ/τικών κατ/νσης β΄λυκείου.