Πατήστε  Προβλήματα μεγίστων - ελαχίστων , για να δείτε τα σχετικά προβλήματα κωνικών τομών και ευθειών των μαθ/τικών κατ/νσης της β΄λυκείου.