Οι διδάσκοντες καθηγητές στην Α΄Τάξη δίνονται ανά τμήμα