Ο 30ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.) πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 και ώρα 8.30 π.μ.. 

Συμμετείχαν οι μαθητές του σχολείου μας Κατσαριώτης Αθανάσιος, Καλλιακμάνης Ιωάννης,Μάρκου Πάτρικ, Καπλάνη Αννα-Μαρία από την Α΄Τάξη, Βεντούρας Παναγιώτης, Κολιάτσης Μιχαήλ-Ρούντυ,Κρίθαρη Ίριδα, Στεργίου Κων/νος, Τσουκανάκης Μιχάλης, Φτούλη Αναστασία από τη Β΄Τάξη και Γεωργακόπουλος Παναγιώτης και Καλογερόπουλος Αναστάσιος από τη Γ΄Τάξη

και τους συνόδευσε ο κ.Νίκος Νταής.

Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα!