Οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2021 (γεννημένοι το έτος 2000) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 (02 Ιαν έως και 02 Απρ) στις κατά τόπους στρατολογικές υπηρεσίες, στα ΚΕΠ ή στις αρμόδιες προξενικές αρχές. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.