Για την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής μαθητή/τριας οι κηδεμόνες υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία έως και  7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και μέχρι την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων, καλούνται να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή με φυσική παρουσία, την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής ή ανανέωσης (αρχείο pdf από την εφαρμογή e-eggrafes). 

Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α' Λυκείου, πρέπει να προσκομισθούν επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά στο σχολείο που έγινε η κατανομή τους:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του κηδεμόνα που πραγματοποίησε την εγγραφή.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του έτερου κηδεμόνα ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.

3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Πατήστε ΕΔΩ για να ενημερωθείτε για τη σχετική νομοθεσία για τις e-eggrafes και ΕΔΩ για τη λειτουργία του σχολείου.

Τα ονόματα των μαθητών/τριών, που θα κατανεμηθούν στο Λύκειό μας για την Α΄ Λυκείου 2022-2023, θα γίνουν γνωστά την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022. 

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Α' τάξη Γενικού Λυκείου και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ), σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β' 1296).