Συνεχίζουμε και την σχολική χρονιά 2018-2019 το πρόγραμμα ERASMUS + με τίτλο:

Μore cultures-One European Identity-MC-1EI

 

με εταίρους σχολεία από την Τουρκία, την Ρουμανία, την Ιταλία την Πολωνία και την Λιθουανία.

Επιπλέον, το σχολείο μας  για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 θα συμμετάσχει σε δύο νέα προγράμματα ERASMUS+ :

1.     Eurogebra

Περιγραφή

Οι στόχοι του προγράμματος είναι η εξοικείωση με την επιστήμη των μαθηματικών, η καλλιέργεια θετικής στάσης και αναλυτικής σκέψης, η χρήση κατάλληλου λογισμικού προσανατολισμένου στην αναπαράσταση μαθηματικών εννοιών, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με το πρόγραμμα Geogebra και η ενσωμάτωσή του στον παγκόσμιο ιστό, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού. Τέλος, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της ενεργοποίησης των μαθητών μέσα στην τάξη όπως και η επαφή τους με διαφορετικές κοινωνικές, γλωσσικές, εθνικές και πολιτισμικές ομάδες.

 

Εταίροι:  Σχολεία από τη Σλοβακία , την Τουρκία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπεύθυνος καθηγητής: Καραγιώργος Παναγιώτης

Παιδαγωγική ομάδα: Τρίμης Παντελής, Δημητριάδης Γιώργος, Κανελλόπουλος Γιάννης, Γεροκομή Μαρία

 

2.     Knowledge Base International Ltd

Περιγραφή

Δημιουργία εικονικής επιχείρησης   με παραγόμενο προϊόν τη «γνώση». Οι μαθητές θα δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό – μαθησιακά εργαλεία σε θέματα όπως η Ευρωπαϊκή  Ένωση, Παγκόσμια ζητήματα – Φύση, Ευρωπαϊκός πολιτισμός,  Ευρωπαϊκά προβλήματα, οικονομία – κοινωνία.

Εταίροι: Σχολεία από την Ουγγαρία, την Τουρκία και την Κροατία.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζούμα Αναστασία

Παιδαγωγική ομάδα: Αυλωνίτου Μαρία, Βλαχογιάννη Ελένη, Μπαλαούρα Ευτυχία, Γεροκομή Μαρία

Παρακαλούνται οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα να ενημερώσουν τους υπεύθυνους καθηγητές ή τη διεύθυνση του σχολείου.