Εγκύκλιος σχετικά με τη λειτουργία Επταμελών Επιτροπών πιστοποίησης Σοβαρών Παθήσεων με ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ τον συνημμένο σε αυτήν ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Η εγκύκλιος για την πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) είναι ΕΔΩ.

Για την Εγκύκλιο των επταμελών επιτροπών Πατήστε ΕΔΩ.

Η υποβολή των δικαιολογητικών για τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις ορίζεται από Τρίτη 19 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019. Ενημερωθείτε ΕΔΩ.