Συγχαίρουμε τους μαθητές του σχολείου μας Σαράφη Αντώνιο της Α΄ Λυκείου και Χρήστου Απόστολο της Β΄ Λυκείου, οι οποίοι διακρίθηκαν κατά τη συμμετοχή τους στις 10-11-2018 στον πρώτο διαγωνισμό "ΘΑΛΗΣ" του 79ου Πανελληνίου Διαγωνισμού στα Μαθηματικά, που διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.