Για την υπενθύμιση υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων ΤΕΦΑΑ πατήστε ΕΔΩ.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις οδηγίες και τα δικαιολογητικά πατήστε ΕΔΩ, για το πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ και τέλος για τη βαθμολογία πατήστε ΕΔΩ.