Στους παρακάτω συνδέσμους ακολουθούν οδηγίες χρήσης που απευθύνονται στους μαθητές μας και αφορούν την πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης WeBex καθώς και τις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης eclasse-me  και  edmodo.

WeBex                       eclass                               e-me                 edmodo