Πατήστε  εργασία 5_3 για να δείτε τις ασκήσεις σχετικά με έννοια λογαρίθμου, άμεσες συνέπειες και ιδιότητες λογαρίθμων.