Πατήστε εργασία 5_5 για να δείτε σχετικές ασκήσεις με λογαριθμικές εξισώσεις και ανισώσεις (Άλγεβρα Β΄ λυκείου).