Βάσει του ΦΕΚ 4900/Β΄/7-11-2020 το ωράριο του 5ου ΓΕΛ Πετρούπολης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση που θα παρέχεται με την πλατφόρμα Webex, κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των Λυκείων, θα είναι το παρακάτω:

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συνδέονται γράφοντας με ελληνικούς χαρακτήρες πρώτο το Eπώνυμό τους και μετά το όνομά τους. Δεν επιτρέπονται ψευδώνυμα.