ΕΔΩ μπορείτε να δείτε τη σύνθεση των μαθητικών συμβουλίων (πενταμελή), για το σχολικό έτος 2020-21.