Πατήστε τις  Συναρτήσεις - Βασικές έννοιες για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις και στην εύρεση πεδίου ορισμού για τα Μαθ/τικά γ.π. της  Γ΄ Λυκείου.