Δύο στιγμιότυπα από την επίσκεψη του σχολείου μας στην εστία αγάπης Αγίου Δημητρίου Πετρούπολης την Δευτέρα 21/2/2022.