Στο 5ο ΓΕΛ Πετρούπολης η ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών του προγράμματος eTwinning με τίτλο «Το Νερό είναι Ζωή» οργάνωσαν δράση με σκοπό να επισημάνουν το ρόλο και την σπουδαιότητα του νερού στη ζωή μας και παράλληλα να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές για την αντιμετώπιση της έλλειψης του νερού.  

Στη γωνιά της Ευρώπης του σχολείου μας οι μαθητές αφού τοποθέτησαν αφίσες και φυλλάδια, που οι ίδιοι δημιούργησαν, με θέμα το νερό, κινητοποίησαν τη σχολική κοινότητα για λήψη μέτρων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της προστασίας του πλανήτη.