Η μετακίνηση στη Βουλγαρία έγινε στην πόλη Smolyan που βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και πολύ κοντά σε χιονοδρομικό κέντρο.  Παρουσιάστηκαν εργασίες των μαθητών σχετικά με τα μνημεία της περιοχής τους στη μορφή ενός διαφημιστικού φυλλαδίου (brochure) ενώ το σχολείο της Βουλγαρίας μετάτρεψε τα φυλλάδια όλων των σχολείων-εταίρων σε ταξιδιωτικό οδηγό (guidebook). Δημιουργήθηκαν αφίσα (poster) καθώς και video  που διαφημίζουν την ευρύτερη περιοχή.

TASK 6  P4 GUIDEBOOK OF MONUMENTS ATHENS GREECE

TASK 13 P7 ADVERTISING OUR REGION PETROUPOLIS ATHENS GREECE POSTER