Η μετακίνηση στη Ρουμανία πραγματοποιήθηκε στην πόλη Satu Mare, στη βορειοδυτικη Ρουμανία. Το θέμα των εργασιών ήταν οι τοπικές παραδόσεις και οι προς εξαφάνιση παραδοσιακές τέχνες.

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έμειναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που ζητούν να ξανασυμμετέχουν σε ανάλογα προγράμματα. Θεωρούν τη συμμετοχή τους μια μοναδική εμπειρία όχι μόνο για τους νέους τόπους που είδαν, τις νέες κουλτούρες που γνώρισαν αλλά και για την επαφή και τις φιλίες που ανέπτυξαν με τους μαθητές των σχολείων εταίρων.

TASK 9 P10  LOCAL TRADITIONS GREECE

EXTINCT CRAFTS